De ‘Cultuurdragers’ van De Standaard

corporate.news

‘Cultuurdragers’ … laat mij niet lachen!
Benno Barnard, zijn fans, en die idioot van een Van Istendael zijn vele keren meer fundamentalistisch dan die gastjes van Sharia5Belgium. Het Westers fundamentalisme is een veel grotere bedreiging voor het leven op deze planeet vanwege de veel grotere spanning tussen de technologische capaciteit, en de spirituële. De spirituële staat bijna op nul voor het kamp Barnard ..

Edith Legrand


http://www.standaard.be

Nadat Sharia4Belgium de lezing van Benno Barnard aan de UA verstoorde, ontstak een storm van kritiek. Op het moslimfundamentalisme, maar ook op de schrijver zelf. Vandaag voert een reeks prominente opiniemakers de verdediging van Barnard.
—-

Van ‘Cultuurdrager’ tot zakkendrager van het Vlaams Belang
Onze opinie over De Standaard…

Jan Boeykens

(Jan Boeykens: File not found – error 404)

http://www.facebook.com/profile.php?id=1445480105&ref=profile

http://persvrijheid.skynetblogs.be/

Tags: , , , , , , , ,

6 Reacties to “De ‘Cultuurdragers’ van De Standaard”

 1. kruitvat Says:

  De Cultuur- en zakkendragers van extreem-rechts aan het woord

  OPINIEMAKERS
  Wij verdedigen Barnard

  CULTUURDRAGERS STEUNEN GEWRAAKTE AUTEUR
  dinsdag 20 april 2010

  Nadat Sharia4Belgium de lezing van Benno Barnard aan de UA verstoorde, ontstak een storm van kritiek. Op het moslimfundamentalisme, maar ook op de schrijver zelf. Vandaag voert een reeks prominente opiniemakers de verdediging van Barnard.

  Vooraf dit:

  Wij kunnen uitstekend opschieten met onze islamitische medeburgers die hard werken om hun brood te verdienen en netjes de wetten van ons aller gemeenschappelijke land respecteren. Zij vormen de overdonderende meerderheid. Wij richten ons tegen een fanatieke minderheid. Maar wij vergeten niet dat de groep die het hardst roept altijd de toon zet. Een kleine minderheid is dus niet ongevaarlijk.

  Nu de rest.

  1. Er is geprobeerd een gelijkheidsteken te plaatsen tussen Benno Barnard en de salafisten die zijn lezing onmogelijk hebben gemaakt. Zij zouden perfect vergelijkbaar zijn in het soort extremisme dat ze aanhangen. Wie dat suggereert is blind of te kwader trouw.

  De mannen die Benno Barnard het spreken hebben belet, zijn overtuigde aanhangers van de zuivere sharia. Zij hangen onder meer volgende denkbeelden aan: het is een groot goed wanneer overspelige vrouwen worden gestenigd, homo’s hebben geen recht op leven, de scheiding tussen godsdienst en staat is des duivels, wie de islam afvalt, verdient de doodstraf.

  Benno Barnard is tegen de doodstraf, hij vindt dat mannen en vrouwen gelijke rechten moeten hebben, dat je het recht moet hebben om om het even welke godsdienst aan te hangen of af te vallen, zolang je de wetten van de democratische rechtsstaat eerbiedigt, hij is voor de scheiding tussen godsdienst en staat en over overspelige vrouwen vindt hij helemaal niets. Wij zijn het op al die punten roerend eens met hem. Benno Barnard is géén fundamentalist. De islamieten die hem het spreken belet hebben, zijn overduidelijk fundamentalisten.

  Wie tegen die standpunten van Benno Barnard en van ons is, moet dat maar klaar en duidelijk zeggen. Wie denkt dat de sharia wél verzoenbaar is met de democratische rechtsstaat, zal dat toch eens gedetailleerd moeten uitleggen. Benno Barnard, en ook wij, zijn ervan overtuigd dat de sharia onverzoenbaar is met de beginselen van de democratische rechtsstaat. Aangezien wij nogal gehecht zijn aan die ouderwetse democratische rechtsstaat, vinden wij dat de sharia hier geen poot aan de grond mag krijgen.

  Talloze Arabische intellectuelen, als daar zijn Bassam Tibi, Wafa Sultan, Tariq Heggy, Wassyla Tamzali, Hamad Abdel Samad, Ibn Warraq, Boulem Sansal, Fouad Ajami, Najm Wali, Magdi Khalil, Abdelwahab Meddeb enzovoort hebben al veel zwaarder uitgehaald naar de islam. Wellicht is het nuttig te luisteren naar ervaringsdeskundigen.

  2. Benno Barnard zou zelf de reactie van de salafisten hebben uitgelokt. Hij zou hen hebben geprovoceerd. Die kromme logica kennen wij maar al te goed. Dezelfde redenering werd ooit gebruikt tegen veel vrouwen die aangifte deden van een (poging tot) verkrachting. U had maar geen minirok moeten dragen.

  In ons land bestaat zoiets als vrije meningsuiting. Provocatie is daar een wezenlijk bestanddeel van. God of Allah prijzen is daar ook een wezenlijk bestanddeel van. God of Allah belasteren evenzeer. Vrije meningsuiting heeft geen enkele zin als alleen ons welgevallige meningen mogen worden geuit. Systemen waarin alleen welgevallige meningen toegestaan zijn, hebben een naam: dictatuur.

  3. Er is gesuggereerd dat Benno Barnard naar politie en gerecht is gelopen. Dat is een leugen. Het is de politie die contact zocht met hem om hem op de hoogte te brengen van de dreiging. Het is de Antwerpse burgemeester die naar de rechter stapte. Dat laatste is zeker een sterk signaal.

  4. Er is gesuggereerd dat Benno Barnard mediageil is. Dat is dan toch een buitengewoon eigenaardige soort geilheid. Benno Barnard had in tempore non suspecto al drie keer geweigerd om in de uitzending van Phara de Aguirre op te treden. Dat wijst veeleer op mediaschuwheid.

  5. Er is gesuggereerd dat er op de bewuste avond helemaal geen dreiging met geweld is geweest. Wie aanwezig was, oordeelt daar anders over.

  6. Er is gesuggereerd dat de hele zaak Benno Barnard goed uitkwam. Hoezo, goed uitkwam? Wie komt het goed uit als een paar heethoofden dreigen je in elkaar te timmeren? En als Benno Barnard brandde van verlangen om het ziekenhuis in geslagen te worden, waarom organiseerde hij dan een lijfwacht?

  7. Maar ook dat wordt hem kwalijk genomen. Hier willen we toch even op ingaan. De Universiteit Antwerpen weigerde zelf voor beveiliging te zorgen. De politie liet weten dat ze alleen zou optreden als er klappen vielen. Toen dacht Benno Barnard aan de enige VB’er die hij ooit had ontmoet, aan Tanguy Veys. Die bood hem bescherming aan, bestaande uit twee potige kerels, behorend tot de entourage van Filip Dewinter — dat laatste hoorde hij pas in Antwerpen. Wie kan Benno Barnard verwijten dat hij zich niet tot moes wilde laten slaan? Zouden de tallozen die hem de laatste dagen hebben aangevallen, zich zingend van vreugde tot moes willen laten slaan?

  8. Benno Barnard heeft gezegd dat Filip Dewinter een profeet was. Althans, zo kwam het in de krant. In werkelijkheid verwees hij spottend naar de Profeet met hoofdletter en verklaarde dat Dewinter als voorspeller van problemen met de islam een betere profeet was.

  Benno Barnard beseft dat hij daar een zware inschattingsfout heeft gemaakt. Bovendien heeft hij de tekst niet voor publicatie opgevraagd, wat toch standaardprocedure is bij interviews. Maar is Benno Barnard door die uitspraak een soortement fascist geworden? Wie dat beweert, is alweer blind of te kwader trouw. Lees wat hij daar zelf over schreef, vorige week nog, al werd het niet gepubliceerd. Wij publiceren het hier: ‘Ik ben tégen het VB. Ik heb niets te maken met volksnationalisme. Ik stel het individu boven de volksgemeenschap.’ Getekend: Benno Barnard.

  Ondertekenaars: Amanda Kluveld (historica-auteur), Andre Gantman (advocaat), Arend Jan Boekestijn (historicus), Bart De Wever (N-VA-voorzitter), Carel Brendel (journalist), Christophe Vekeman (auteur), Claude Demelenne (journaliste francophone), Dimitri Verhulst (auteur), Eddy Terstal (cineast), Ehsan Jami (publicist), Emile Brugman (uitgeverij Atlas), Etienne Vermeersch (em. hoogleraar UGent), Frank Hellemans (criticus), Frank Thevissen (communicatiedeskundige), Geert van Istendael (auteur), Guido Lauwaert (auteur-acteur), Gwy Mandelinck (dichter en voormalig organisator poëziezomer Watou, nu in Brugge), Hafid Bouazza (auteur), Hans Jansen (arabist-auteur), Jan Vanriet (kunstenaar-schilder), Johan Braeckman (filosoof UGent), Joke van Leeuwen (auteur), Joost Zwagerman (auteur), Joyce Roodnat (auteur), Julien Weverbergh (auteur), Koenraad Goudeseune (auteur), Kris De Bruyne (auteur-componist), Leo De Haes (uitgeverij Houtekiet), Leon de Winter (auteur), Luckas Vander Taelen (Vlaams volksvertegenwoordiger Groen!), Lukas De Vos (journalist), Magda Michielsens (UAntwerpen), Marcel Duyvestijn (politicoloog), Marcel van den Boogert (redacteur), Max Pam (journalist), Mia Doornaert (journaliste), Michael Freilich (hoofdredacteur Joods Actueel), Monika van Paemel (auteur), Pat Donnez (auteur), Sam van Rooy (auteur), Siegfried Bracke (journalist), Simone Lenaerts (auteur), Tom Naegels (auteur), Wilfried van den Brande (muzikant), Wim van Rooy (auteur), Yves T’Sjoen (docent Nederlandse letterkunde UGent), Theodor Holman (auteur en vriend van Theo Van Gogh).

  GEERT VAN ISTENDAEL

  Wie? Schrijver en voorzitter van PEN-Vlaanderen. Ook onder meer Siegfried Bracke en Dimitri Verhulst ondertekenden deze tekst.
  Wat? Barnard kant zich terecht tegen de sharia.
  Waarom? Het moslimfundamentalisme is onverenigbaar met de democratische rechtstaat.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=UC2P06QB&saved=1#reageer

  —–

  Benno Barnard komt fanatiek op voor het Israëlische beleid, gebaseerd op een etnisch-religieus nationalisme. Ook daar vallen zijn opinies samen met die van het Vlaams Belang.

 2. kruitvat Says:

  Enkele reacties:

  Onder ‘prominent’ verstaat De Standaard die zichzelf op een bescheiden manier een ‘kwaliteitskrant’ noemt, op de eerste plaats zichzelf natuurlijk.

  En zoals ik zei, sta ik niet verbaasd over het standpunt van De Standaard.
  Toen het Vlaams Belang aktie voerde voor ‘het recht op vrije meningsuiting’ voor het Europees Parlement in verband met de zogenaamde Mohammed-cartoons die eigenlijk niks meer waren dan een paar kinderachtige tekeningen, voerde De Standaard een mediacampagne voor het ‘recht op vrije meningsuiting’ die de aktie van het Vlaams Belang en Filip De Winter moest ondersteunen.
  Zij deed dat tesamen met de (andere) Corelio-pulpbladen van Thomas Leysen, voorzitter van de Federatie van Belgische Ondernemingen en Umicore.
  De hele heisa rond de cartoons werd gelanceerd door de Deense zusterpartij van het Vlaams Belang…
  Centrum-rechts en extreem-rechts weten elkaar tegenwoordig goed te vinden, ook in Brussel waar de MR de standpunten van het Front National heeft overgenomen.

  Die ‘Cultuurdragers’ zijn in feite niet meer dan de boys die de rugzakken van het Vlaams Belang moeten dragen.

  Veel meer woorden wil ik aan deze grappenmakers in de stijl van Filip De Winter, niet vuil maken. Hun ‘interessantmakerij’ kan ik best missen.
  Ik wil ook geen oordeel vellen over ‘de kunstenaar’ want in de kunstwereld is het zoals elders: meer kaf dan koren (alhoewel er onder de beroepsjournalisten nauwelijks nog koren te vinden is). En het is aan ons om een onderscheid te maken tussen een tekening van een kinderachtige militant van extreem-rechts en een kindertekening die misschien 1000 keren veelzeggender is.

  Nog een woordje over Sharia4Belgium waarvan ik niet direct een fan ben maar die ik, op bepaalde punten in deze zaak, toch wens te verdedigen.
  Het kan bijvoorbeeld niet dat De Standaard en enkele (andere) pulpbladen, na het uitgelokte incident van hun geliefde Antwerpse stadsdichter, een artikel opmaken waarin zij de woordvoerder van de Antwerpse justitie en een lid van de Antwerpse gemeenteraad laten ‘uitlekken’ dat de voorzitter van Sharia4Belgium ‘reeds een strafdossier heeft’.
  De gerechtelijke overheid moet tevens begrijpen dat zij onpartijdig en onafhankelijk dient te blijven en geen politieke processen of mediacampagnes hoeft te voeren.

 3. kruitvat Says:

  5-04-2010

  DE BENNO BARNARD-SOAP (1). “NU PROVOCEER IK WEER!”

  Tweemaal wilde het toeval dat we in de omgeving van Benno Barnard vertoefden. Een eerste keer was jaren geleden, toen we een koffie aan het drinken waren in café L’ Entrepot du Congo. Benno Barnard kwam er binnen, zette zich neer en vond het nodig zo luid te tateren dat zijn aanwezigheid niet onopgemerkt voorbijging en zelfs storend was. Een tweede keer was een jaar of zo geleden, op een receptie van Joods Actueel. Hoe Benno Barnard er zich repte om zich in het voetspoor van en daarna het gevlei voor Knack-directeur Rik Van Cauwelaert te begeven, het was gênant om te zien. Onze contacten met de zelfverklaarde ‘linkse intellectueel’ beperkten zich gelukkig tot dat.

  Vorig jaar liet Benno Barnard zich opmerken door een pleidooi voor een onder schuilnaam geschreven boek van VB’er Koen Dillen (een pleidooi dat vlugger nog dan op de opiniepagina van De Standaard op de website van Filip Dewinter geraakte). Een soap die even duurde, waarbij in één ruk door ook de vrije verkoop van Filip Dewinters boek Inch Allah? aanbevolen werd. Benno Barnard had zich dan ook laten opmerken met een paar kritische – zeg maar, vijandige – opiniebijdragen over de islam, maar vorige week sloeg hij de slag van zijn leven. De Standaard plaatste hem het voorbije weekend op 1 bij de ‘winnaars van de week’. De Standaard: “Benno Barnard beleefde deze week zijn moment de gloire. Dat was geleden van toen hij Guido Gezelle ‘dat imposante waterhoofd boven de zwarte soutane noemde’ en het gild van de Vlaamse toondichters over zich heen kreeg. Barnard houdt van polemiek. Deze week wilde hij een voordracht houden met de titel ‘Lang leve God, weg met Allah’. Een zootje moslimradicalen verstoorde de lezing en Barnard mocht in alle kranten en op alle televisiezenders vertellen hoe hij ternauwernood het vege lijf had gered. Barnard zou Sharia4Belgium op gesuikerde thee moeten trakteren. Want hebt u op YouTube dat (door VB’er Tanguy Veys geleverde, nvdr.) filmpje van de rel goed bekeken? Denk die heethoofden weg, en er blijft drie man en een paardenkop over voor zijn lezing.”

  In diezelfde krant erkent Barnard (on)bewust dat hij leeft van de provocatie. “Maar hemeltje, nu provoceer ik weer! (Nadat Barnard nogmaals de Universiteit Antwerpen beschuldigde de sharia te onderwijzen, nvdr.) Net als met de titel van mijn geaborteerde lezing, waarvan de twee openingszinnen mij meer roem hebben bezorgd dan al mijn boeken samen, en dat terwijl die boeken toch heel wat interessanter zijn.” Over dat laatste kunnen we niet meespreken, met het eerste zijn we het volkomen eens. “Een andere provocatie was toen ik zei dat Filip Dewinter eerder een profeet van de islamisering dan een fascist was. De journalist die ik aan de telefoon had, schreef het onmiddellijk in deze krant op, zonder mijn stembuiging, want die kun je niet afdrukken.” Een stembuiging kan je inderdaad niet afdrukken. Maar er zijn nog wel middeltjes zoals de vermelding “(lacht)”, of “(ironisch)” of “(sarcastisch)”… Maar die “stembuiging” was de journalist dus niet opgevallen. Barnard zei letterlijk: “Wat betreft de gevaren van de islam is Filip Dewinter een profeet. Die man heeft het al twintig jaar bij het rechte eind. Het is toch onaanvaardbaar dat je in 2010 in België politiebescherming moet krijgen omdat je kritiek durft te uiten op de islam.” Enige stembuiging die duidt op een relativering van het gezegde is weinig waarschijnlijk gezien het hele citaat en de voorafgaande geschiedenis rond de boeken van Koen Dillen en Filip Dewinter.

  Tenzij Benno Barnard een en al stembuiging is. Zo bezien natuurlijk wel. En de malloten van Sharia4Belgium? Die staan bij De Standaard op de tweede plaats bij de winnaars van de week. Voor ons hadden ze ex aequo met Benno Barnard kunnen staan. Uiteraard hebben we geen behoefte aan de invoering van de sharia in ons land, en als het VB zou klimmen in de opiniepeilingen en kiesintenties is het minder omwille van de gezelligheid die het VB uitstraalt en meer omwille van dit soort idiotieën. (Wordt vervolgd)

  http://aff.skynetblogs.be/post/7791002/de-benno-barnardsoap-1-nu-provoceer-ik-weer

 4. kruitvat Says:

  Voor de liefhebbers

  Voor de liefhebbers publiceerde ik nog de volgende reactie op de facebook-wall van Edith Legrand: http://www.facebook.com/edith.legrand?ref=ts

  Han Soete schreef in zijn reactie ‘Weg met Benno, Leve DeWereldMorgen’ van 9.04.2010 (en ik citeer hem even):
  ‘Het blijft reacties regenen op de mediagenieke provocatie van Benno. Wij houden het echter even voor bekeken en willen onze aandacht terug tenvolle richten op nieuws dat er toe doet.
  We sluiten het debat even af (op deze website).’

  Ik kan hem geen ongelijk geven want Benno B. zoekt,
  alleen maar reclame voor zijn ongenietbare (en onverkoopbare) dichtbundels.
  En dat kan hij dank zij De Standaard die, met haar politieke vrienden, deze zaak uitsluitend uitbuit om (zoals het Vlaams Belang dat al jaren doet), voortdurend over ‘moslimfundamentalisme’ te spreken.

  Wat ik nu stel, is misschien nogal ver gezocht en kan misschien als een verdachtmaking overkomen.
  Maar wie zegt mij niet dat De Standaard en Benno B. op voorhand met elkaar hebben afgesproken ?
  1) Benno hoopt zijn gedichten te kunnen verkopen
  2) De Corelio media-groep van Thomas Leysen kan wat kranten verkopen want artikels over ‘moslimfundamentalisme’ slaan goed aan (en dat is goed nieuw voor de adverteerders van De Standaard en konsoorten)
  3) Ook de politieke partijen die, die na de jarenlange isolatie van het Vlaams Belang, het pogramma van het Vlaams Belang grotendeels hebben overgenomen, winnen erbij als de sfeer verder verziekt
  4) De sponsors van De Standaard (waaronder zionistische lobbygroepen) kunnen er wat sympathie voor de misdaden van de zionistische regering van de premier Benjamin Netanyahu mee winnen.

  Een win-win situatie dus voor iederéén die aan deze show deelneemt…

  PS. Laat mij er misschien bijvoegen dat mijn sarkastisch schrijven, zoals in het geval van Benno B., uitsluitend provocerend bedoeld is.

  ——

  ‘Vrijheid van meningsuiting’
  Lucas Catherine op: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/03/bedenkingen-bij-het-geval-benno-barnard-de-provocateur-geprovoceerd

 5. kruitvat Says:

  ‘fifty-fifty’

  Geen zin om samen iets op poten te zetten, Jos ?

  – We zorgen ervoor dat we een zaaltje van de Stad Antwerpen kunnen vastkrijgen
  – De Stad Antwerpen zorgt voor de (gratis) uitnodigingen
  – Ik verzin een goedklinkende volzin over het ‘moslimfundamentalisme’ (met de aandacht die De Standaard en konsoorten aan dit onderwerp besteden, zal dat zeker aanslaan. Ook van moslimzijde zullen we ongetwijfeld veel reactie krijgen nu dat de discussie weer opgelaaid is)
  – Jij brengt de moslimverenigingen ervan op de hoogte dat ik ze op een schandalige manier ga uitdagen. Breng ook de extreem-rechtse partijen (Vlaams Belang, Lijst Dedecker) op de hoogte zodat het verder uitlekt.
  – Jij contacteert onze vriend H.P. van De Standaard en Het Nieuwsblad. Vraag hem ook of hij ervoor kan zorgen dat ze goede foto’s maken op het moment dat ik ze provoceer.
  – En de rest zien we wel… fifty-fifty

  OK ?

  PS. Laat mij er misschien bijvoegen dat mijn sarkastisch schrijven, zoals in het geval van Benno B., uitsluitend provocerend bedoeld is.

 6. kruitvat Says:

  Wij geloven in de Interculturele diversiteit

  http://www.facebook.com/group.php?gid=115845915107338&v=wall

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: