Verhuizen in Sint-Gillis (Brussel): Antwoord van het gemeentebestuur

december 20, 2013

Vandaag kregen we zowel een Franstalig als twee Nederlandstalige antwoorden van het gemeentebestuur van Sint-Gillis. Het was ook mogelijk om een tweetalige politieagente te bereiken.

Uit het Franstalige antwoord van de gemeente blijkt dat men het reserveren van een parkeerplaats voor een verhuiswagen minstens 5 dagen op voorhand moet aanvragen op het gemeentehuis. De kosten bedragen bijna 100 euro per dag (zie antwoord in bijlage).
 
Volgens een van de Nederlandstalige antwoorden kost het plaatsen en verwijderen van signalisatieborden 55 euro per week en kost de taks voor het bezetten van de openbare ruimte 37, 50 euro per dag (zie antwoord in bijlage).
 
De politieagente deelde ons mede dat men 4 dagen voor de dag van de verhuis, een aanvraag moest gaan indienen op het gemeentehuis van Sint-Gillis en met het document van het gemeentehuis naar het politiekantoor moest komen.  
Zij sprak niet over kosten of betalingen.
 
Verhuizen is dus geen gemakkelijke zaak en voor wie een zeer laag inkomen of geldproblemen heeft, is het een zeer kostelijke zaak.
Het verhuizen wordt er niet gemakkelijker op als men in conflict ligt met een eigenaar die de Belgische huurwet niet respecteert.
Bij het zoeken van een ander appartement heeft men bovendien te maken met een overaanbod aan kandidaten, met hoge en door de overheid niet-gecontroleerde huurprijzen en met de talrijke voorwaarden die tegenwoordig aan de huurders worden gesteld.
Indien men over een laag inkomen beschikt of als men het statuut van uitkeringsgerechtigde werkloze of OCMW-er heeft, dan is de kans groot dat men geen appartement vindt.
 
============
 
20 december, 2013
 
Geachte Heer,

U kunt voor uw woning parkeerplaatsen reserveren.

Reserveren van parkeerplaatsen (verhuis, leveringen, werken, …) kan ofwel op het Stadhuis, van maandag tot vrijdag van 8 tot 11u30, uiterlijk 5 werkdagen voor de aangevraagde datum (betaling te plaats bij bancontact of cash), ofwel online op www.irisbox.irisnet.be (in dat geval, 10 werkdagen op voorhand reserveren – enkel met elektronische identiteitskaartlezer) bij electronische betaling.

Voor een normale plaats van 20m kost het plaatsen en verwijderen van de signalisatieborden 55 EUR per week, de taks voor het bezetten van de openbare ruimte bedraagt 37,50 EUR/dag.

Bij voorbeeld : vour een reservatie van 3 dagen zal u : 1 x55€ + 3 x 37.5€ = 167.5€

Voor de betaling

Met vriendelijke groeten.

Kerim DEMIRBAS

Service des Travaux Publics/ Openbare Werken

Commune de St Gilles/ Gemeente Sint-Gillis

Tel: 02/5360388          Fax: 02/5360285

 

———

 

20 december, 2013

 

Geachte,

ik heb vandaag uw vraag goed gekregen.
Mijn Collega, van het dienst openbare weg die verantwoordelijk voor een tijdelijke parkeerplaats te reserveren is, zal u een aantwword geven.

Mvg,

Quentin Mezosy
Inspecteur de l’Hygiène,
Responsable du service Sécurité – Hygiène – Environnement
Direction de la Cellule Stationnement aux Affaires Générales
Tél. : 02/536.02.08
Fax : 02/536.02.02

———

20 december, 2013

Monsieur,

Veuillez trouver les coordonnées reprises ci-dessous :

Bien à vous

Fabienne LANES
Cabinet du Chef de Corps

Travaux publics
Place Van Meenen 39
Tél.: 02/536.03.88
E-mail: travaux.1060@stgilles.irisnet.be
Responsable
Edmond PLASMAN

Réservation d’un emplacement temporaire de stationnement

Pour réserver un emplacement de stationnement vous pouvez soit vous rendre au service des Travaux publics (Hôtel de Ville), du lundi au vendredi de 8h à 11h30, soit passer par le guichet électronique régional IRISBOX. Le tarif est de 92,50 EUR/jour pour un emplacement de 20m de long. La demande doit être introduite au plus tard 5 jours ouvrables avant la date souhaitée.

Openbare werken
Van Meenenplein 39
Tel.: 02/536.03.88
E-mail: travaux.1060@stgilles.irisnet.be
Edmond PLASMAN

Tijdelijke parkeerplaats reserveren

Reserveren van een tijdelijke parkeerplaats kan bij de dienst Openbare werken (Stadhuis), van maandag tot vrijdag van 8 tot 11u30, of via het gewestelijke elektronische loket IRISBOX. Een parkeerplaats van 20m kost u 92,50 EUR/dag.

Verhuizen in Sint-Gillis: klacht bij de Vlaamse Ombudsman

december 20, 2013

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Betreft: Gemeentebestuur Sint-Gillis – klacht wegens een gebrek aan tweetaligheid
Geachte Heer,

Ik wens hierbij een klacht in te dienen wegens een gebrek aan tweetaligheid bij het gemeentebestuur van Sint-Gillis.

Op 15 december jl. richtte ik mij schriftelijk tot het gemeentebestuur in verband met een dringende verhuis zonder dat men mij blijkbaar verstond en zonder dat ik een antwoord kreeg op mijn vraag.
Inmiddels zijn we een drietal dagen verder en heb ik zowat alle diensten van het gemeentebestuur van Sint-Gillis geschreven zonder dat ik een antwoord kreeg op mijn vraag.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Naam en adres bekend

======================================================================

Gemeente Sint-Gillis
Parkeercel
Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Geachte Heer Mezosy,

Betreft: Verhuis – Vrijmaken van een parkeerplaats

Ik zoek eerstdaags een verhuis te doen van Sint-Gillis naar Antwerpen.

Probleem is dat ik met de mensen die mee willen verhuizen, een parkeerplaats voor een camionette nodig heb.
Hoe kan ik dit het beste regelen ?
Moet ik dat met de politie regelen ? Moet ik dat een dag op voorhand aanvragen zodat de politie de ruimte voor het huis kan afsluiten ?
In afwachting van een spoedig antwoord, teken ik,
mvg
Naam en adres bekend
Op 16.12 jl. kreeg ik hierop het volgende antwoord:

Beste,Kun je me je bord immatricualtion aub.Wij verblijven inmiddels, Mevrouw, Mijnheer, met de meeste hoogachting.

Cellule Stationnement
Cel Parkeer
Van Meenenplein 39, Sint Gillis
Tel: 02/536.02.81
horodateurs.1060@stgilles.irisnet.be
Administration Communale de Saint-Gilles
Gemeentebestuur Sint-Gillis
Verantwoordelijke
Quentin MEZOSY
http://www.stgilles.irisnet.be/nl/administratieve-diensten/mobiliteit/parkeercel/

=========================

Antwoord van Mirella De Simone, secretarieel medewerker van de Vlaamse Ombudsdienst

20.12.2013

Geachte heer,

Voor klachten over taalgebruik kunt u zich wenden tot het Steunpunt Taalwetwijzer, zie volgende link: http://brussel.vlaanderen.be/taalwetwijzer.html

Wij hopen u hiermee enigszins verder geholpen te hebben.

Met vriendelijke groeten,

(Meer info op de skynetblog  http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/ )

Syrië: bloedbad onder bewoners

december 20, 2013

52af0e4fb1391

De familie van Mazhar Ibrahiem overleefde de horror van Adra. Terroristen gedroegen zich daar als afschuwelijke monsters…

===

16 december 2013 – Mazhar Ibrahiem, een Syrische arts, is aan de dood ontsnapt toen de gewapende groepen van het al-Nusra front, Ahrar al-Sham en de ‘Islamitische Staat van Irak en Sham’ (ISIS) de voorstad van Damascus, Adraa al-Omalia, aanvielen en hierbij een bloedbad aanrichtten onder de bewoners.

Dr. Ibrahiem, die oorspronkelijk van het platteland bij Tartous komt, vertelde Breaking News Network wat hij zag toen een aantal gewapende mannen de stad, waar hij een aantal jaren woonde, infiltreerden.

“Al vanaf de vroege uren van die dag hoorde ik geweerschoten aan de voorkant van mijn huis, dat gelegen is tegenover een bakkerij. Toen realiseerde ik me dat er gevochten werd tussen gewapende strijders en de bewakers van de bakkerij, ‘de helden’… Er volgden moeilijke uren… Ik ontsnapte met mijn vrouw en mijn dochter Kristin naar een nabijgelegen schuilplaats waar tientallen bewoners zich hadden verstopt.”

Ibrahiem vervolgde tegen de verslaggever van Breaking News Network: “Toen infiltreerden de gewapende mannen de schuilplaats en begonnen ze burgers te martelen, te doden en te onderzoeken wie het ‘regime’ steunde of samenwerkte met de overheid.”

“De geradicaliseerde rebellen wilden de handen afsnijden van werknemers van de overheid om zo te voorkomen dat ze hun werk konden hervatten. Een aantal van hen wilden ze onthoofden of hun lichamen martelen voor de ogen van hun kinderen”, zei Ibrahiem.

Na drie dagen van horror in de schuilplaats, kon de arts met zijn gezin en andere gezinnen ontsnappen richting de internationale weg, waar het Syrische nationale leger (SNL) zich bevond.

De arts beschreef ook de gruwelijke taferelen die hij met zijn familie zag van ontbonden, gemartelde en onthoofde lichamen die overal op straat lagen.

De vrouw van de dokter zei dat ‘de gewapende mannen niet-Syriërs waren”. “We hebben verschrikkelijke dagen doorleefd voordat we konden ontsnappen met enkel de kleren die we droegen. Het SNL heeft ons begeleid om een veilig gebied te bereiken.” De familie werd nadien ondergebracht in Tartous.

http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2013/12/19/overlevende-adra-vertelt-over-nachten-van-verschrikking-met-het-al-nusra-front/

Het bureau Jongbloed wenst u een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar

december 18, 2013

Image

Juist voor Kerstmis en Nieuwjaar op straat gezet

Ik woon al bijna  vier jaar lang in een vochtige kamer in een huis te Sint-Gillis (Brussel ).

Gedurende de 8 laatste maanden had ik geen toilet meer en moest ik in het café naar het toilet gaan.

Ik had gedurende de laatste 8 maanden ook geen badkamer of douche meer ter beschikking en in mijn kamer bevindt zich slechts een kleine lavabo zonder warm water.
Elke dag moest ik mijn kamer via de tuin en de kelder verlaten.  Aan het eind van elke avond, was ik verplicht om opnieuw via de kelder en de tuin naar binnen te komen.
Ik ben voortdurend geintimideerd en gepest geweest door een aantal leden van een Tsjetsjeense familie wiens zoon ik door middel van akties mee uit de gevangenis bevrijd heb.  De moslim-familie betrekt sinds de vrijlating van haar zoon een aantal kamers op het gelijkvloers van het huis waar tevens mijn kamer is gelegen. Zij wil, vanwege godsdienstige redenen (al dan niet gesluierde vrouwen), niet dat ik gebruik maak van de ingang, WC en badkamer.  In mijn contract staat nochtans dat ik recht heb op de gemeenschappelijke ingang, gangen, keuken, WC’s, badkamer en salon.
Ook de Belgische wetgeving is duidelijk voor wat betreft de voorzieningen bij het afhuren van een appartement of kamer.
Ik betaal sinds 2009, 540 euro per maand voor de kamer, waarvan 165 euro ‘lasten’.

Op een bepaald moment, voelde ik me zo ziek en de situatie was zo ondraaglijk geworden dat ik werd gedwongen om het huis te ontvluchten en  in een hotelletje nabij het Zuid-station te gaan slapen.
Nadien ben ik naar Antwerpen ‘verhuisd’  waar ik voorlopig tegen een kleine vergoeding in een reeds lang leegstaand appartement verblijf.

Ik zoek reeds geruime tijd naar een appartement zodat ik kan verhuizen en mij officieel kan inschrijven in Antwerpen. Ik heb reeds alles voorbereid om het grootste gedeelte van mijn zaken van Brussel naar Antwerpen te verhuizen.
Ik heb de advocaat van de huiseigenaar waarmee ik een vriendschappelijke band onderhield, enkele weken geleden gevraagd, om een bemiddelende rol in deze zaak te willen spelen, wat hij aanvaardde.

Ik stelde hem enkele weken geleden voor, om in afwachting van een appartement, de huurprijs van 540 euro per maand voor de kamer in Brussel, vanaf december 2013 enigszins aan te passen, wat niet meer dan een redelijk voorstel is.  Ik ontving ter zake geen antwoord zijnentwege.

De advocaat zette mij wel onder druk door steeds te herhalen dat de huiseigenaar wil dat ik nog voor het einde van dit jaar vertrek. Over het aanpassen van de 540 euro huurprijs en de lasten in afwachting van een definitieve verhuis: geen woord.

Gezien hij over een aanpak ‘in verschillende etappes sprak’, vertrouwde ik hem toe dat alles reeds voorbereid was om de meeste zaken naar Antwerpen te verhuizen. Ik vroeg hem of hij samen met de eigenaar in een parkeerplaats voor de verhuiswagen kon voorzien. Ik ontving echter geen antwoord. Daarop contacteerde ik de gemeentelijke diensten van Sint-Gillis die blijkbaar geen Nederlands verstaan en me al een paar keren vroegen om de nummerplaat van mijn auto op te geven. Ik probeerde ook de politie van Sint-Gillis te bereiken maar moest vaststellen dat de telefoonlijn steeds bezet was.

De advocaat die akkoord ging om te bemiddelen maar met mijn voorstellen geen rekening houdt, vroeg of ik ‘een andere datum voor de verhuis’ wil opgeven.

Eergisteren kwam ik op de spoedopname dienst van een ziekenhuis terecht omdat ik ten gevolge van de onmenselijke leefomstandigheden en de maandenlange druk die op mij werd uitgeoefend, er niet meer toe gekomen was om een arts te raadplegen. Ik dien nu allerlei pijnstillende middelen in te nemen.
Ik contacteerde een paar maal de huurdersbond van Sint-Gillis die voorstelde om eerst enkele aangetekende brieven te verzenden en nadien de vrederechter te contacteren.
Door de bemiddelende rol van de advocaat wilde ik vermijden dat de zaak een minder prettig juridisch aspect zou krijgen voor de eigenaar.  Ik dreig echter het slachtoffer te worden van mijn contact met de advocaat.
Vandaar dat ik nu van plan ben om eerstdaags de vrederechter te raadplegen.
===
Advocaten en mediation naast rechtspraak: attitude en ervaringen:

(Meer info op de skynetblog  http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/ ) 

 

 

International Festival of New Latin American Cinema

december 10, 2013

The 35th International Festival of New Latin American Cinema in Havana, Cuba, from December 5 to 15th, 2013, promotes and awards those works whose significance and artistic values contribute to enrich and reaffirm the Latin American and Caribbean cultural identity.

The 1st International Festival of New Latin American Cinema took place on December 3, 1979, in Havana. On that occasion, the event hosted over 600 filmmakers from Latin America and had jury presidents Gabriel García Márquez (Fiction) and Santiago Álvarez (Documentaries and Cartoons). Grand Prize Winners were Geraldo Sarno Coral (Colonel Delmiro Gouveia, Brazil) and Sergio Giral (Maluala, Cuba), in Fiction, Patricio Guzmán (The Battle of Chile: the struggle of a people without weapons, Chile), Documentary, and Juan Padrón (Elpidio Valdés, Cuba) in Animation.

http://www.habanafilmfestival.com/topmenu/index.php?top=reglamento&sub=english

“Sunday Bloody Sunday”

december 9, 2013

Well it was sunday
bloody sunday
When they shot the people there
The crys of thirteen marty martyrs
Filled the free derry air.
Is there any one among you
Dare to blame it on the kids?
Not a soldier boy was
bleeding
When they nailed the
coffin lidds!
Sunday bloody sunday
Bloody sunday’s the day!
You claim to be majority
Well you know that it’s a lie
You’re really a minority
Oh this sweet emerald asle.
When Stormont bans
our marchers
They’ve got a lot to learn
Internment is no answer
It’s those mother’s turn
to burn!
Sunday bloody sunday
Bloody sunday’s the day!
You anglo pigs and scotties
Sent to colonize the north
You wave your bloody
Union Jacks
And you know what it’s worth!
How dare you hold on to ransom
A people proud and free
Keep ireland for the irish
Put the english back to sea!
Sunday bloody sunday
Bloody sunday’s the day!
Yes it’s always bloody sunday
In the concentration camps
Keep Falls and roads free forever
From the bloody english hands
Repatriate to britain
All of you who call it home
Leave ireland to the irish
Not for London or for Rome!
Sunday bloody sunday
Bloody sunday’s the day!

JOHN LENNON

http://www.youtube.com/watch?v=cLZhNs7M1oE

Bloody Sunday – March for Justice

december 9, 2013

Featured Image

Photo: Bernadette Devlin pictured on RTÉ News on 18 August 1969.

Latest News Syria: Slovakia

december 6, 2013

Image

December 6, 2013

Prague, (SANA)- Slovakian Foreign Minister Miroslav Lajcak said it is important that the West and Europe defend the principles and work course regarding the crisis in Syria, which he added is being manifested in setting a date for the international Geneva 2 conference.

In an interview with the Czech Paper Pravo, published Friday, Lajack highlighted the importance of putting pressure on the main players concerned with the situation in Syria to sit around the dialogue table.

He criticized the “wrong” stances adopted by the west regarding Syria in the past two years.

“In a situation like in Syria, it’s always wrong to play the role of active supporter and lawyer on behalf of one of the sides of the crisis,” Lajcak said.

The international conference due on Syria has been scheduled to be held on 22nd of next January.

B. Mousa/ H. Said

http://213.178.225.235/eng/21/2013/12/06/516312.htm

Latest News Syria: operations against terrorists

december 6, 2013

terroristsDecember 6, 2013

Provinces, (SANA) – Terrorists’ gatherings and equipment, including cars and weapons, were targeted in several areas around the country on Friday, with several terrorist groups being wholly eliminated.

Army foils terrorists’ attack on military checkpoints in Homs

A military source told SANA  the army units destroyed terrorists’ dens in Bab Hud, al-Qusour and al-Hamidiyeh neighborhoods in Homs city and in al-Rastan city in the countryside.

The source added that other army units clashed with terrorists who were attempting to attack a military checkpoint in Tal al-Ghar near Ein Hussein village in the countryside, killing and injuring scores of them.

Army units eliminate terrorists, dismantle explosive devices in Damascus and its Countryside

An official source said that the army units killed all members of armed terrorist groups to the west of al-Nabek city and progressed in the area surrounding Rima farms.

Among the dead terrorists were Ahmad al-Adib, Firas Khaled and Zaid al-Fleitani.

The source added that army units dismantled scores of explosive devices weighing between 15-50 Kg planted by terrorists in the streets and citizens’ houses in the western neighborhood of al-Nabek city, while other army units clashed with terrorists in Maaloula city and the area surrounding it, killing and injuring scores of them.

In the eastern Ghouta, other army units stormed terrorists’ dens and gatherings in al-Dalbeh town and al-Qarieh al-Shamiya, killing many of them, including Adnan Jaradeh and Ahmad al-Takla.

In Deir Salman farms, the army units destroyed a terrorists’ den and killed all terrorists inside them, including Jihad al-Batahesh.

Meanwhile, the army units destroyed a terrorists’ cashe along with the weapons and ammunition inside it in Ein Tarma, in addition to killing many terrorists, including Mahrous al-Hanash and Yusuf al-Hanash.

The source pointed out that an army unit clashed with an armed terrorist group near al-Thanawiyeh roundabouts in Harasta in the countryside and killed many of them, including Khalil Hamza and Mohammad Darwish.

Another army unit pursued terrorists in Joubar neighborhood in the countryside and killed a number of them, including Rfaat Khudr.

In the southern countryside of Damascus, the army units destroyed terrorists’ dens along with the weapons and ammunition in Yelda and Babila towns, killing many terrorists, including Abdulrahman al-Buqaai.

Other army units carried out operations against terrorists’ gatherings in al-Jamiyat neighborhood and al-Alali area in Darayaa city in the countryside, killing a number of terrorists and destroyed their weapons and ammunition.

In the same context, the army units continued hunting terrorists in al-Qaboun and Barzeh neighborhoods in the city and killed many of them, including Majed Badran, Yusuf Hsaian and Wasim Dwra.

Meanwhile, another army unit killed all members of an armed terrorist group in al-Sheer al-Ahmar in al-Rhaibeh in Damascus Countryside.

Read more at: http://213.178.225.235/eng/337/2013/12/06/516284.htm

Jihad Syria: Turkey, Saudi-Arabia and US

december 6, 2013

‘Signs are increasing that Ankara is gradually, albeit somewhat reluctantly, giving up its support for the radical Islamist group known as Jabhat al-Nusra, which it once promoted as the most effective force in Syria againts Bashar al-Assa.’
http://fmso.leavenworth.army.mil/OEWatch/201309/201309.pdf