Posts Tagged ‘advocaat’

Gerechtshof Den Haag: Ex-advocaat na schrapping nog eens berispt

december 29, 2013

gerechtshof.den.haagEx-advocaat Kuijpers na schrapping nog eens berispt maar beklag art 12 tegen hem e.a. is na 5 jaar nog niet in behandeling door Gerechtshof Den Haag, ondanks toezegging.

===

Ook al werd de Leidse ex-advocaat Eric Kuijpers al in mei 2012 van het tableau geschrapt, eerder deze maand heeft hij opnieuw een tuchtrechtelijke veroordeling aan zijn broek gekregen. Het Hof van Discipline bekrachtigde een beslissing van de Raad van Discipline in Den Haag uit november 2012. De maatregel: een enkele waarschuwing.

De klagers in deze zaak sloten zo’n vijf jaar terug met hun stichting een samenwerkingsovereenkomst met Kuijpers. Een en ander verliep klaarblijkelijk niet soepel; er ontstonden geschillen waarin de klagers zich vanaf 2009 lieten bijstaan door een andere advocaat. Begin 2010 diende Kuijpers bij de rechtbank een faillissementsrekest in, gericht tegen beide klagers. Dit echter zonder hen of hun advocaat hierover in te lichten.

Volgens de klagers moest Kuijpers op dat moment namelijk hebben geweten dat zij een advocaat in de arm hadden genomen en had hij hen op de hoogte moeten stellen van zijn stap – ‘hij heeft zich als een onbehoorlijk advocaat gedragen’ –, reden voor hen om in 2012 hierover alsnog een klacht in te dienen. Kuijpers was bij de zitting van zowel de Raad als het Hof van Discipline niet aanwezig. De maatregel van een enkele waarschuwing opgelegd in november 2012 werd op 9 december 2013 bekrachtigd door de hoogste tuchtrechter.

Kuijpers werd onder meer geschrapt nadat het tv-programma Opgelicht?! Onthulde hoe hij zich had voorgedaan als een zekere Karel van der Linden van SOS Armoedebestrijding, die mensen 100 euro per maand aanbood om hun bankrekeningen ‘uit te lenen’. Eerder werd hij tuchtrechtelijk veroordeeld vanwege de reclameleus ‘Eerst schieten, dan praten’, dat volgens de tuchtrechter te veel deed voorkomen dat het recht het beste met geweld te halen is, wat in strijd is met de advocatenwet.

http://www.advocatie.nl/ex-advocaat-kuijpers-na-schrapping-nog-eens-berispt

De beslissing van het Hof van Discipline.

  • Datum bericht: 24 Dec 2013berisping.advocaat

Voor inhoud beklag en onderliggende strafaangifte zie de volgende artikelen op het Echte Nieuws.

http://www.hetechtenieuws.org/2008-07-06.php

Advertenties

“Big Brother in Europa” van Raf Jespers

juli 28, 2010

De Antwerpse advocaat Raf Jespers die als advocaat van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven  weet op welke manier men aktivisten het zwijgen oplegt in België, schreef een boek ‘Big Brother in Europa’.   Daarin zegt hij ondermeer dat privacy een basiselement van vrijheid is, vergelijkbaar met het verbod op foltering en het recht op fysieke integriteit.

Marcel Vervloesem, die zwaar ziek is en alleen omwille van gezondheidsredenen had moeten vrijgelaten worden, werd in de gevangenissen van Turnhout en Brugge zo’n 50 dagen in isoleercellen opgesloten. Hij werd onophoudelijk psychisch en fysiek gefolterd…

——

7 JULI 2010 – Negentig procent van de huidige camera’s in het openbaar domein moeten verdwijnen. Veiligheid moet ondergeschikt zijn aan privacy. Geen bodyscans of identiteitskaarten met vingerafdrukken meer. Big Brother krijgt te veel macht in Europa. In een nieuw boek klaagt de progressieve Antwerpse advocaat Raf Jespers (PVDA+) de toenemende inmenging in ons privéleven aan. Hij hekelt de ondemocratische manier waarop de Europese Unie allerlei privacybedreigende maatregelen doordrukt en ontwierp een charter van 18 artikelen dat als leidraad bij de privacybescherming kan dienen. Een bespreking van zijn boek.

Centrale stelling van Jespers’ boek Big Brother in Europa is dat privacy een absoluut recht moet worden, dat niet mag worden afgewogen tegen het recht op veiligheid, maar daaraan ondergeschikt is. Privacy is het basiselement van vrijheid, vergelijkbaar met het verbod op foltering en het recht op fysieke integriteit, zo luidt het.

http://www.gva.be/dekrant/experts/johndewit/big-brother-in-europa-van-raf-jespers.aspx